top of page
Drawing Face

Stefanie Van Craen

psycholoog / gedragstherapeut voor kinderen en jongeren 
psychodiagnosticus

Home: Welkom

Lev Vygotsky

Through others we become ourselves

Home: Beroemd citaat

Wat doe ik?

Ik ben als kinderpsycholoog gespecialiseerd in zowel diagnostiek als (gedrags)therapie.

In psychodiagnostiek of (neuro)psychologisch onderzoek gaan we op zoek naar verklaringen en betekenis van bepaalde klachten. We kijken zowel naar de sterkere als de zwakkere kanten in het functioneren. Daarbij verliezen we de interactie van een kind met zijn omgeving (gezin, school, ...) niet uit het oog. 
In diagnostisch onderzoek maken we niet alleen gebruik van gebruik van testmateriaal en vragenlijsten, maar ook van gesprek, spel en observaties. 

Mijn interesse en affiniteit gaan uit naar leerstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en neurologische problemen bij kinderen en jongeren tot ongeveer 18 jaar.Op therapeutisch vlak geef ik behandelingen vorm vanuit het cognitief-gedragstherapeutisch kader (CGT). We vertrekken van een goede analyse van de problemen die zich voordoen en hoe deze samenhangen met de persoon van je kind, gezinsfactoren en levensgebeurtenissen. Vanuit deze analyse stellen we een behandelplan op dat rekening houdt met behandelingen die in wetenschappelijk onderzoek effectief zijn bevonden. 

Ik leg me in het bijzonder toe op kinderen en jongeren met angstklachten, tics, dwangmatig gedrag of regulatiemoeilijkheden. Ook ouders met vragen over opvoeding kunnen bij mij terecht. 

Naast het werken met kinderen en jongeren, bied ik supervisie aan voor collega-psychologen of andere geïnteresseerden die werkzaam zijn met kinderen en jongeren (bv. binnen een school, leefgroep bijzondere jeugdzorg, ...). Je kan bij mij zowel terecht voor supervisie betreffende diagnostiek als therapie.


Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen!

Home: Over therapie

Contact

Door de vele vragen ben ik genoodzaakt om te werken met een wachtlijst, deze geldt voor therapeutische vragen bedraagt 3 tot 6 maanden (afhankelijk of je binnen of buiten de schooluren beschikbaar bent).

TOT 25 AUGUSTUS 2023:

Grobbendonk - Lier - Heist-Goor

VANAF 12 SEPTEMBER 2023: 

Broekstraat 15, 2220 Hallaar

Thanks for submitting!

Home: Contact
bottom of page