top of page
Psychologist%2520for%2520Children_edited_edited.png

Waarvoor kan je bij mij terecht?

Individuele therapie

Individuele therapie vanuit het

cognitief-gedragstherapeutisch kader. 
Specialisatie in angst, dwang, tics, selectief mutisme, opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsproblemen.

Psychodiagnostiek

Diagnostisch onderzoek in kader van leermoeilijkheden, ontwikkelingsproblemen (bv. AD(H)D, autisme, dyspraxie/DCD,...), verstandelijke beperking en neuropsychologische vragen bij kinderen & jongeren van 6 tot 18j. 

Waar nodig werk ik graag samen met andere hulpverleners (bv. logopediste, psychomotorisch therapeut, kinderpsychiater, kinderneuroloog,...). 


Voor meer informatie over het verloop van een diagnostisch traject kan je hier terecht.

Supervisie

Collega-psychologen, maar ook pas afgestudeerden en studenten kunnen bij mij terecht voor supervisie om hun psychodiagnostische kennis en vaardigheden op te frissen of te versterken. Ik ben voornamelijk empirisch geschoold.


Groepstraining

In groepstraining richten we ons op specifieke klachten in een kleine groep (6 à 8) kinderen/jongeren. Mogelijke thema's in groepstraining zijn specifieke angsten, moeilijkheden met impulscontrole, sociale vaardigheden, ... . Voorlopig bied ik samen met collega Stien Mutert enkel groepstraining aan rond zelfcontrole/omgaan met boosheid voor kinderen tussen 9 en 12j.

Aanbod: Diensten
bottom of page