top of page
logo mini.png

Tarieven

In de tariefbepaling hou ik niet alleen rekening met de tijd die ik nodig heb voor het consult zelf, maar ook met het werk "achter de schermen". Dan gaat het over voorbereidingstijd, neerslag van de sessie in het dossier, raadpleging van literatuur, intervisie/supervisie bij complexere vragen.

Daarnaast hebben we als psycholoog ook kosten die niet meteen zichtbaar zijn voor jou als cliënt: aankoop van genormeerd (test)materiaal dat na enkele jaren vernieuwd moet worden wegens veroudering van de normgegevens, meer en meer licenties voor online toepassingen en scoringsprogramma's, EPD en opleidingen.

We zijn het onszelf immers verplicht, ook vanuit onze deontologische code, om permanent bij te scholen en op die manier de evoluties in ons vak te blijven volgen.

Een therapeutisch consult (45min + 15min administratie) bedraagt €75. 


Voor diagnostische sessies worden aparte tarieven gehanteerd, waarin rekening wordt gehouden met (een deel van) de tijd die nodig is om te scoren, te verwerken en in verslag neer te leggen. 

Intelligentie-onderzoek (+-2u afname + 1u verwerking): €208

Neuropsychologisch onderzoek (+-2u afname + 1u verwerking): €208

Andere diagnostische consultaties (spel, beleving, sociaal-emotioneel, ...) waarvoor geldt 1u afname + 0,5u verwerking: €105

Schoolobservatie (1,5 à 2u observatie + 45min verwerking): €180

Verplaatsing is inbegrepen binnen een straal van 15km rondom de praktijklocatie. Daarbuiten geldt €0,30/ bijkomende km. 

Vanuit de mutualiteiten wordt voorzien in gedeeltelijke tegemoetkoming. Dit verschilt echter van ziekenfonds tot ziekenfonds. Een overzicht hiervan kan je hier vinden.

Tarieven: About Me
bottom of page