top of page

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie, of CGT, is therapie gebaseerd op de theorie dat cognities, emoties en gedrag of hoe ons lichaam voelt, verbonden zijn met elkaar. 


Wanneer we ons zorgen maken of ons gespannen voelen, hervallen we vaak in denk- of gedragspatronen die onze klachten op lange termijn versterken. CGT probeert deze patronen zichtbaar te krijgen en zoekt mee hoe we deze problematische denkstijlen/schema's of gedragspatronen kunnen veranderen, zodat we ons beter kunnen voelen.

CGT is een therapiestroming die specifiek aandacht besteedt aan evidence-based practices. Evidence Based Practice wil zeggen dat we gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruikmaken van het huidig beste wetenschappelijk aangetoonde bewijsmateriaal om beslissingen te nemen in de behandeling van individuele patiënten.


CGT wordt aanbevolen bij:

  • Angststoornissen (waaronder ook paniekaanvallen of PTSS) 

  • Depressie 

  • Obsessief Compulsief Gedrag (OCD) 

  • Chronische pijn 

  • Chronische vermoeidheid 

  • SOLK / psychosomatische klachten 

  • Slaapproblemen 

  • Gedragsproblemen (agressie, ...)

  • ... 

Bij CGT helpt je therapeut je om bepaalde denkschema's of gedragspatronen te ontdekken die mogelijks je klachten in stand houden of verergeren. Samen met je therapeut ga je dus op zoek en zullen klachten en technieken uitgebreid besproken worden.

CGT is dan ook niet eenvoudig: het vraagt hard werk tijdens en tussen de sessies. Er wordt immers vaak gevraagd om bij te houden welke gedachten, gevoelens of gedragingen je had en je zal nieuwe manieren van denken of gedragen uitproberen. Aan de hand van gesprek kan de therapeut je helpen om beslissingen te nemen, maar de therapeut neemt deze niet in jouw plaats.

CGT?: FAQ
bottom of page